Yayın İlkeleri

GÜMRÜK VE TİCARET DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

I. Gümrük ve Ticaret Uzmanları Dergisi, gümrük ve ticaret konularında makale, röportaj, bilgi ve haberlerin yer aldığı, yılda dört sayı olarak yayımlanan bir dergidir.

II. Dergiye gönderilen makaleler; güncel bilgi ve belgeler kullanılarak hazırlanmalı ve gönderildiği tarihte yürüklükte olan mevzuata uygun olmalıdır.

III. Dergide yayınlanan makalelerin, elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak veya yayınlatmak da dahil olmak üzere tüm yayın hakları Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneğine aittir.

IV. Makalesi yayımlanan eser sahibine “100TL” telif hakkı ödenir.

V. Yayımlanmayan yazılar, yazarına geri gönderilmez.

VI. Makaleler; “Microsoft Word” programında, “Times New Roman” ve 12 punto kullanılarak hazırlanmalıdır.

VII. Makale içinde yer alan şekil ve tablolarda “Times New Roman” ve 12 punto kullanılmalıdır. Ancak, gerekli hallerde karakter boyutu 10 puntoya kadar düşürülebilir. Şekil ve tablolar herhangi bir kaynaktan alınmışsa, alt kısmına kaynakçası erişim tarihi ile birlikte belirtilmelidir.

VIII. Makale içinde yer alan denklemler, “MathType” kullanılarak “Times New Roman” ve 12 punto kullanılarak hazırlanmalıdır. Ardışık sıra numaraları ile numaralandırılmalıdır.

IX. Makale içinde yer alacak dipnotlar; “Times New Roman” ve “12” punto kullanılarak parantez içi atıf şeklinde veya “Times New Roman” ve “10” punto kullanılarak dip not atıf şeklinde ve ardışık sıra numaraları kullanılarak yapılmalıdır.

X. Hazırlanan makaleler “dergi@gtud.org.tr” adresine e-posta yoluyla gönderilir. Dergide sadece Yayın Kurulu tarafından uygun görülen makaleler basılır. Yayın Kurulu, makale değerlendirme için herhangi bir süre vermemekle birlikte, yayınlanma garantisi de vermez.

XI. Derginin yazı dili Türkçe olmakla birlikte, uygun görülmesi halinde yabancı dillerde hazırlanan eserlere de yer verilebilmektedir. Makaleler Türkçe veya yabancı dillerden herhangi birinde yazılmış olsalar dahi, her bir yazıda en az 100, en çok 200 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce özetlerin; her iki dilde makale başlığı ile beşer anahtar sözcüğün yazının başına eklenerek gönderilmesi gerekmektedir. Özetlerde; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerinin yer almasına özen gösterilmelidir.

XII. Yazarlar; unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, iletişim adreslerini, telefonlarını ve mutlaka e-mail adreslerini çalışmalarının başına ekleyecekleri üst kapak sayfası ile birlikte bildirmelidir. Üst kapak sayfası Ek-1’de yer alan örnek formatında olmalıdır.

XIII. Yazarların dergiye gönderdikleri yazılarının denetimini yapmış oldukları ve bu haliyle “basıma” verdikleri kabul edilir. Bilimsellik ölçütlerine veya yayım ilkelerine uyulmadığı veya olağanın üzerinde yazım yanlışlarının tespit edildiği yazılar, Yayın Kurulu tarafından geri çevrilir.

XIV. Yayın Kurulunca düzeltme istenmesi durumunda yazar, sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapabilir. Yazar, önerilen düzeltmeleri yaptıktan sonra tekrar “dergi@gtud.org.tr” adresine makalesini gönderir.

XV. Makalenin sonunda, makalede kullanılan kaynakların yazar soyadına göre alfabetik sıraya dizildiği “Kaynakça”ya yer verilir. Yararlanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar, her bir sayfa sonunda ve numaralı şekilde dipnot ya da metin içi atıf şekilleri kullanılarak yapılmalıdır. Atıf şekli, makalenin tüm sayfalarında aynı olacak biçimde dipnot ya da metin içi atıf olarak kullanılmalıdır. Kaynakça ve atıf şekilleri Ek-2’de belirtilmiştir.

Üst Kapak Sayfası Örneği

Makale Başlığı
Ad SOYAD
Görev Yeri
Unvan
Telefon
Fax
E-Posta

Atıf ve Kaynakça Şekilleri

I. Makale içerisinde yapılacak atıflar aşağıda şartlara uygun olarak yapılır:

-Makale metni içerisindeki kitap atıfları aşağıdaki şekilde yapılır:
(Yazarın SOYADI, Eserin Yılı: s.Alıntı yapılan sayfanın sayısı)

-Makale metni içerisindeki tek yazarlı makale atıfları aşağıdaki şekilde yapılır:
(Yazarın SOYADI, Eserin Yılı: s.Alıntı yapılan sayfanın numarası)

-Makale metni içerisindeki birden çok yazarlı makale atıfları aşağıdaki şekilde yapılır:
(Yazarların SOYADLARI, Eserin Yılı: s.Alıntı yapılan sayfanın numarası)

-Makale metni içerisinde internet dokümanlarına atıf aşağıdaki şekilde yapılır:
(Yazarın SOYADI, Eserin Yılı: s.Alıntı yapılan sayfanın numarası)

-Makale metni içerisinde atıf yapılacak internet dokümanlarında yazar, eser adı, yayın tarihi, kurum adı gibi künye bilgilerinden herhangi birinin olmadığı durumlarda atıf aşağıdaki şekilde yapılır:
(E-kaynak: İnternet sitesinin kısa adresi Erişim Tarihi: Gün/Ay/Yıl)

II. Makale içerisinde atıf yapılan eserlere “Kaynakça” başlığı altında aşağıdaki şekilde hazırlanmalıdır:

-Makale metni içerisinde atıf yapılan kitaba aşağıdaki şekilde yer verilir:
Yazarın SOYADI, Adı. (Yıl). Kitabın Adı, (Baskı). Basıldığı Yer: Yayınevinin İsmi.

-Makale metni içerisinde atıf yapılan makaleye aşağıdaki şekilde yer verilir:
Yazarın SOYADI, Adı. (Yıl), “Makalenin Başlığı”, Derginin İsmi. Cilt Numarası, İlk ve Son Sayfa Numaraları.

-Makale metni içerisinde atıf yapılan iki yazarlı bir makaleye aşağıdaki şekilde yer verilir:
Yazarın SOYADI, Adı ve 2. Yazarın SOYADI, Adı (Yıl). “Makalenin Başlığı”, Derginin İsmi, Cilt Numarası, İlk ve Son Sayfa Numaraları.

-Makale metni içerisinde atıf yapılan internet kaynaklı dokümanlara aşağıdaki şekilde yer verilir:
Yazarın SOYADI, Adı. (Yıl), Raporun/Makalenin/Haberin Başlığı (Basım Yılı). Raporun/Makalenin/Haberi hazırlayan veya yayınlayan kuruluşun Adı (Adres: Rapora/Makaleye/Habere erişim sağlanan internet adresi, Erişim Tarihi: Gün/Ay/Yıl)

-Makale metni içerisinde atıf yapılan internet kaynaklı dokümanlarda yazar, eser adı, yayın tarihi, kurum adı gibi künye bilgilerinden herhangi birinin olmadığı durumlarda kaynakçada aşağıdaki şekilde yer verilir:
(E-kaynak: İnternet sitesinin tam adresi Erişim Tarihi: Gün/Ay/Yıl)