Üyelik Sözleşmesi

GTUD.org web sitesini ziyaret ederek ve/ya GTUD.org üyesi olarak, GTUD.org web sitesinin kullanım koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen ve GTUD.org web sitesinde belirtilecek olan tüm hususları ve ayrıca aşağıda belirtilen hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ederek, kararlaştırılan bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktasınız.

GTUD.org kullanım koşulları http://gtud.org/uyelik-sozlesmesi adresinde yer almaktadır. Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği, bu sayfada ilan edildiğinde derhal yürürlüğe girmek üzere herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

GTUD.org kullanıcıları ve üyeleri, güncellenen sözleşme maddelerini uygun bulmamaları durumunda, diledikleri zaman GTUD.org üyeliğini bitirebilirler ve/veya GTUD.org web sitesini kullanmaktan vazgeçebilirler. GTUD.org kullanıcıları ve üyeleri, bu konuda Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneğinden herhangi bir hak talep edemezler.

GTUD.org Kullanım Koşullarını ihlal etmeniz durumunda Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği, GTUD.org yazarlığınıza son verebilir; kişisel sayfanızı kapatabilir; yazılarınızı yayından kaldırabilir ve/veya aleyhinize hukuki takip yoluna gidebilir.

 1. GTUD.org hizmeti, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca GTUD.org altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapılamaz.
 2. GTUD.org web sitesinin içeriği ve yazılımı, her türlü fikri ve mali hakkı Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği’ne aittir. GTUD.org kullanıcıları ve üyeleri, GTUD.org web sayfasını veya içindekileri izlemek ve/ya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği’nin açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik alet ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.
 3. GTUD.org kullanıcıları ve üyeleri, GTUD.org web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve sitede işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ederler. Aksi takdirde Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği’nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezası kullanıcıya rücu edilir.
 4. GTUD.org kullanıcıları ve üyeleri, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt ederler. GTUD.org kullanıcıları ve üyeleri, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla GTUD.org web sitesini kullanamaz. Siteye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan kullanıcılar, siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğini veya bu hakları ihlal etmediğini kontrol ve beyan eder. Aksi takdirde Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği’nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları kullanıcıya rücu edilir.
 5. GTUD.org kullanıcıları ve üyelerinin, GTUD.org web sitesini yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlalinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği’ne bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlalde bulunan kullanıcının siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilir. Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği’nin, kendi mutlak takdirine göre, ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlalinin yapıldığını kendi teknik olanakları ile takdir veya tespit edilmesi halinde, o kullanıcının siteye erişim veya siteyi kullanım hakları bildirimsiz olarak iptal edebilir.
 6. GTUD.org kullanıcıları ve üyelerinin, GTUD.org web sitesini başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik ve/veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, siteyi kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların -bizzat kendileri ve/veya makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına verilen zararlar dahil- maruz kalabilecekleri zararlarını tazmin edeceklerini kabul ederler.
 7. Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği, GTUD.org web sitesinin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini; siteden yüklenen dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını garanti etmemektedir. Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, GTUD.org web sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.
 8. GTUD.org üyelerinin GTUD.org üyeliğiyle sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez. GTUD.org üyeleri, belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği’nin söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır.
 9. GTUD.org yazarı olarak kabul edilen kullanıcı, GTUD.org web sitesinde uygunsuz ve/veya Türkçe’nin kullanım kurallarına aykırı içerik yayınlayamaz. Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği, kendi takdirine göre, yayın ilkelerine aykırı bulduğu, uygunsuz gördüğü her çeşit içeriği yayınlamama ve / veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.
 10. GTUD.org web sitesi, temalı bir bilgi paylaşım sitesidir. GTUD.org yazarlığına kabul edilen kullanıcılar, yazılarını ağırlıklı olarak sayfalarını oluştururken belirttikleri konuda yazacaklarını ve özel hayata ilişkin uygunsuz yayın yapmayacaklarını taahhüt ederler. Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği, buna aykırı davranan kişilerin yazılarını yayınlamama ve/veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.
 11. Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği’nin her zaman, tek taraflı olarak GTUD.org web sitesini sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır. Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği, dilediği üyelerine sağladığı bilgi paylaşım hizmetini geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tümüyle sona erdirme hakkına sahiptir. Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği, kendi takdiri çerçevesinde, gerekli gördüğü durumlarda dilediği üyenin yazılarını ve/veya yorumlarını yayından kaldırabilir, düzenleyebilir veya silebilir.
 12. GTUD.org kullanıcıları ve üyeleri, GTUD.org web sitesine gönderdikleri her tür içeriğin doğruluğunu, fotoğrafların konuyla bağlantılı olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceklerini; yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği’ne karşı yöneltilebilecek tüm talepleri, kendilerine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 13. Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği, kullanıcı ve üyelerinin bilgilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, kullanıcı ve üyelerinin yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı ve üyeler, bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabilecekleri zararlarla ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği’nden herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmişlerdir.
 14. GTUD.org web sitesine üyelik konusu Derneğin mutlak takdirindedir. GTUD.org yazarı olmak için başvuru işlemlerini tamamlayan kullanıcıların başvuruları Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği tarafından değerlendirilir; uygun görülen yazarlar GTUD.org sitesi yazarı olarak kabul edilir. GTUD.org web sitesine gönderilen her tür içerik, editör onayından geçtikten sonra GTUD.org sitesinde yayınlanmaya başlar. Şu kadar ki, Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği, kendi belirlediği ve sadece uygun gördüğü GTUD.org yazarının gönderdiği içeriği önce yayına alma ve yayın sonrasında yapılan editör kontrolünde gerekli görüldüğü takdirde söz konusu içeriği yayından kaldırma hakkını haizdir.
 15. Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği, kayıtlarını eksik giren üyelerin GTUD.org web sitesinin kullanım koşullarına uygun olmadığını tespit ettiği üyelerinin hesaplarını hiçbir bildirim yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği, belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediğini tespit ettiği üyelerin hesaplarını da hiçbir bildirim yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir.
 16. GTUD.org kullanıcıları ve üyeleri, GTUD.org web sitesini değer yaratacak bir içerik üretmeksizin, sadece ve doğrudan ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, bu site aracılığıyla ürün/hizmet tanıtımı/satışı yapma veya satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği, kendi kişisel takdirine göre, GTUD.org web sitesini bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklere son verme ve/veya yazılarını yayından kaldırma hakkına sahiptir.
 17. Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği, GTUD.org üye sayfalarında çeşitli formatlarda tanıtım veya reklam görüntüleri, yazıları veya bağlantıları yayınlama hakkına sahiptir.
 18. Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği, GTUD.org kullanıcıları ve üyelerinin sağladıkları içerikleri, Gtud.org bünyesinde çeşitli sayfalarda ön plana çıkarılmasına karar verme yetkisini haizdir.
 19. GTUD.org yazarı, kişisel GTUD.org sayfasını kapatırsa, o güne kadar ürettiği içeriğin Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği tarafından kullanım hakkı saklı kalacaktır.
 20. Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği, GTUD.org sitesinde yayınlanan her çeşit yazıyı, özgün eseri, internet sitesi veya mobil yayınlarında, yayınlayacağı kitap, dergi, gazete ve benzeri süreli ve süresiz yazılı basın araçlarında kullanma hakkına sahiptir. GTUD.org yazarı, yazmış olduğu yazılar ile ilgili olarak herhangi bir bedel talep etmeksizin, yazılarının Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanunun 21, 22, 23, 24 ve 25 inci maddelerinde düzenlenen mali haklarının Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği’ ne herhangi bir süre ve yayın kısıtlaması olmaksızın devrettiğini, söz konusu yazılarının önceden izin almaya gerek olmaksızın Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği yayınlarında yayınlanmasına muvafakat ettiğini, işbu belgenin muvafakatname/yetki belgesi niteliğini taşıdığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 21. Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği, GTUD.org kullanıcıları ve üyelerinin, GTUD.org web sitesini ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, kullanıcıyı yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği, GTUD.org Kullanım Koşullarında öngörülen diğer tedbirleri almak hususunda takdir yetkisini hazdir.
 22. Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden GTUD.org kullanıcıları ve üyeleri, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği’nin kullanıcıya karşı tazminat hakkı saklı olacaktır.
 23. GTUD.org kullanıcıları ve üyeleri, GTUD.org web sitesini kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilaf doğması halinde, bu ihtilafın kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini; ayrıca, Ankara Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul ederler.