Nasıl Üye Olunur?

NASIL ÜYE OLUNUR


Üye Olma ve Üyelikten Çıkma Hakkı


Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği Tüzüğü/Üyelerin Hakları

Madde 7- Hiç kimse Derneğe üye olmaya veya üyelikte kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, üyelikten ayrılma hakkına sahiptir. Üyelik, üyenin yazılı dilekçesinin yönetim kuruluna ulaştığı andan itibaren sona ermiş sayılır. Üyelikten ayrılanların ödedikleri aidatlar geri iade edilmez. Bununla birlikte, ayrılan üye ayrılma tarihine kadar olan ödenti borçlarından sorumludur. Dernek üyeleri eşit hak ve oya sahiptir.

Gümrük ve Ticaret Uzmanı veya Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı unvanını kaybeden veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan veya kamu hizmetinden emeklilik dışında herhangi bir nedenle ayrılanların dernek üyeliği sona erer.


Üyelikten
Çıkarma


Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği Tüzüğü/Üyelikten Çıkarma

Madde 8- Üyelik koşullarını sonradan kaybedenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer ve üyelik kaydı Yönetim kurulunca silinir.
Bununla birlikte;
a) Aidat borcunu yazılı bildirime karşın belirtilen sürede ödemeyen,
b) Derneğin amacına aykırı davranan, yöneticilerin yetki ve görevlerinin yerine getirilmesinde güçlük çıkaran, çalışma düzenini bozan,
üyelerin kaydı, Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulunca silinir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul kararına kadar çıkarılması istenen üyenin dernek çalışmalarına, organların toplantılarına katılmasını yasaklayabilir. İlk Genel Kurulda üyelikten çıkarılacak üyenin durumunun gündeme alınıp görüşülmesi zorunludur. Konu, Genel Kurulda oylanır. Genel Kurul kararı kesindir.

Üyelik İşlemleri


Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği Tüzüğü/Üyelik Aidatı

Madde 9- Üyelik Aidatları; aylık 15 TL, yıllık 180 TL’dir. Üye, aidatını aylık ya da yıllık olarak peşin ödeyebilir. Ayrıca üyeliğe giriş aidatı alınmaz.
Banka Hesap Bilgilerimiz
Şube : Ankara Şubesi
Şube Kod : 0002
Hesap No : 00158007284492945
IBAN : TR700001500158007284492945

Sayın Dernek Üye Adayı,
Derneğimize üye olmak için aşağıdaki “Üye Kayıt Formu” ve “Taahhütname” belgelerinin birer adet çıktısını alıp doldurduktan sonra imzalayarak Yönetim Kuruluna elden veya posta ile teslim edebilirsiniz.


ÜYE KAYIT FORMU

Formun çıktısını almak için tıklayınız.

YAZDIR

TAAHHÜTNAME

Formun çıktısını almak için tıklayınız.

YAZDIR