Dernek

DERNEK

Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği, Gümrük ve Ticaret Uzman ve Uzman Yardımcılarının;

Dayanışma ve birlikteliğini geliştirmek,

Yasalardan doğan ortak hak ve menfaatlerini korumak,

Sosyal, kültürel, ekonomik ve mesleki gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olmak,

Mesleki alanda bilgi birikimini artırmak,

İnceleme ve araştırmalar yapmak ve yayınlamak,

Gümrük Uzman ve Yardımcılarının idare ile olan ilişkilerini kurumsal bazda yürütmek

amacıyla 26 Ocak 2001’de kurulmuştur.