Kayıtlı Sebze ve Meyve Ticaretinin Adresi: Hal Kayıt Sistemi

1.Giriş Sebze ve meyveler, üretim, tüketim ve ticaret boyutuyla insan yaşamını doğrudan ilgilendiren bir özelliğe sahiptir. Türkiye, uygun iklim koşulları ve coğrafi özellikleri ile sebze ve meyvelerin üretimi açısından dünyadaki şanslı ülkeler arasında yer almaktadır. 2013 yılında Türkiye’de 28,5 milyon ton sebze, 18,2 milyon ton meyve üretilmiştir[1]. Toplam 46,7 milyon tonluk sebze ve meyve üretimi ile Türkiye, dünyanın önde gelen …

Bir E-Devlet Uygulaması: Esnaf ve Sanatkârlar Bilgi Sistemi (ESBİS)

1.  Giriş Teknolojinin son yıllarda hızla gelişmesi ile birlikte insanların teknoloji içeren sistemlerden beklentileri de yükselmiştir. Teknoloji, artık sadece tıp bilimi, otomotiv sektörü ya da savunma sanayi gibi alanlarda kullanılmamakta; ekonomik ve sosyal hayatın her alanında başrol oynamaktadır. İnternet ve internet uygulamaları sosyal, kültürel ve ekonomik hayatı en çok etkileyen ve değiştiren teknolojik gelişme olarak kabul edilebilir. İnsanlar, internet platformunu …

Dış Ticaret Rakamlarına Ekonometrik Bir Yaklaşım

Özet Bu çalışmanın amacı ithalat ve ihracat üzerine ayrı istatistiksel modeller kurarak, bu modellerin ve öngörülerin değerlendirilmesini yapmaktır. Bunun yanında modelde bağımsız değişken olarak kullanılacak olan nominal döviz kurunun dış ticaret üzerindeki etkilerinin hem teorik hem de pratik olarak ele alınmasıdır. Ayrıca ara malı ithalatının ihracat için önemini göz önüne alarak, etkilerinin (döviz kuru etkisinin de göz önüne alarak) değerlendirilmesidir. …