Dış Ticaret Rakamlarına Ekonometrik Bir Yaklaşım

Özet Bu çalışmanın amacı ithalat ve ihracat üzerine ayrı istatistiksel modeller kurarak, bu modellerin ve öngörülerin değerlendirilmesini yapmaktır. Bunun yanında modelde bağımsız değişken olarak kullanılacak olan nominal döviz kurunun dış ticaret üzerindeki etkilerinin hem teorik hem de pratik olarak ele alınmasıdır. Ayrıca ara malı ithalatının ihracat için önemini göz önüne alarak, etkilerinin (döviz kuru etkisinin de göz önüne alarak) değerlendirilmesidir. …