Sağlık Hizmetlerinde Kooperatifçilik Uygulamaları

Sağlık Kooperatifleri           Kooperatif, gönüllülük esasına dayanan, ortaklaşa sahip olunan ve demokratik olarak kontrol edilen; ortakların, ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamaya hizmet eden özerk bir yapı olarak tanımlanır. Sağlık kooperatifleri, üye kontrolüne dayalı sağlık hizmetleri sunumunda alternatif örgütsel bir yapıdır. Birleşmiş Milletlerin çalışmalarında, Kooperatifler aracılığıyla, 1997[1] yılında 43 farklı ülkede milyonlarca insana sağlık hizmetlerinin sunulmasında önemli rol …

Vergi Yapılandırmasına İlişkin Torba Yasa Neler Getiriyor, Neleri Kapsıyor?

Kamuoyunda vergi affı olarak bilinen, vergi ve diğer bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasını öngören Torba Kanun tasarısının görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda devam etmektedir. Halihazırda görüşmeleri devam eden Tasarıya göre merak edilen sorular bu makalenin konusunu oluşturmaktadır. Hangi kamu alacaklarını kapsamaktadır? 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında; 30.04.2014 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından, …

Yerel Demokrasi Anlayışının İki Örneği: Kooperatifler ve Belediyeler

1.GİRİŞ Kooperatif, bireylerin, tek başlarına yapamayacakları veya birlikte yapmalarında yarar bulunan işleri en iyi biçimde ve maliyet fiyatına yapmak üzere dayanışma suretiyle ekonomik güçlerini bir araya getirmeleridir. Kooperatiflerin yayılmasını ifade eden kooperatifçilik hareketi, on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren bütün ülkelerin sosyal ve ekonomik kalkınmasında çok önemli rol oynamaya başlamıştır. Bugün, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kooperatifçilik önemli bir sosyal …

Türk Kooperatifçiliği Çağ Atlıyor: Kooperatif Bilgi Sistemi Projesi (KOOP-BİS)

Geleceğin bilgisayarlarının 1,5 tondan hafif olması mümkün yorumunu yapan ünlü teknoloji dergisi Populer Mechanics[1] ve 1977 yılında verdiği bir röportajda “İnsanların evlerine bilgisayar almaları için bir neden göremiyorum” diyen Digital Equipment Corporation kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Kenneth Olsen[2] söylediklerinin bugün yüzümüzde kocaman bir tebessüm oluşturabileceğini sanırım hiç düşünmemişlerdir. Bilgisayarla tanışmamız üzerinden sadece otuz yıl geçmesine rağmen bugün geldiğimiz noktayı …

Bir e-Devlet Projesi Olarak Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)

İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren günümüze kadar pek çok alanda değişimin yaşandığı görülmektedir. Değişimin yaşandığı temel alanlardan birisi de toplumların kendi yapılarıdır. Toplumların bu değişken hali sonucunda tarım, sanayi ve içinde bulunduğumuz bilgi toplumu olmak üzere üç farklı dönemin ortaya çıktığı ifade edilebilmektedir. İçerisinde bulunduğumuz toplumsal döneme bizleri taşıyan, giderek önem kazanan ve günümüzün en değerli kaynağı haline gelen bilgi, tarım …

Bitcoin ile Ticaret Mümkün mü?

2009 yılında ortaya çıkan ve o günden bu yana popülerliği giderek artan Bitcoin, merkezi bir kuruluş tarafından kontrol edilmeyen dijital bir kripto para birimidir. Para transferinin çok hızlı ve neredeyse komisyon ödenmeden gerçekleşmesi nedeniyle özellikle e-ticaret alanı başta olmak üzere birçok alanda kullanımı yaygınlaşmıştır. Anonim olması sebebiyle kara para aklamada kullanıldığı şüphesi başta olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı önyargı ile …

Anonim Şirketlerde Elektronik Genel Kurul Toplantıları

1/7/2012 tarihinde yürürlüğe giren, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemenin etkisiyle şirketler hukuku alanında önemli yenilikler getirmiştir. Bu kapsamda, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde karar alma mekanizmalarında işleyiş kolaylıklarının sağlanması amacını taşıyan dikkat çekici bir düzenlemeye TTK’da yer verilmiştir. Düzenleme ile anonim şirket genel kurul toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesine olanak sağlanmıştır. Pay sahiplerinin …

Aktarma İşlemlerinde Yeni Dönem

Türkiye konum itibariyle, özellikle doğu batı yönündeki uluslararası eşya trafiği için bölgesel aktarma ve lojistik merkezi olabilme potansiyeline sahiptir. Son yıllarda limanlarda elleçlenen transit yüklerdeki artış da bu görüşü desteklemektedir. Gerek Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın ulusal ulaştırma stratejisinde, gerek Onuncu Kalkınma Planında ülkemizin mevcut liman alt yapısı ile bölgedeki aktarma yükü elleçleyebilmesinin güç olacağı değerlendirilmekte ve Türkiye’nin ana gemilere …

Uluslararası Suç Örgütleri İle Mücadelede Gümrük İdareleri

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre 2000 ila 2013 yılları arasında işlenen 24 bin 124 kaçakçılık olayından 2 bin 606’sında 3 veya daha fazla zanlı yakalanmıştır. Bu ise kabaca gümrük idarelerinin karşı karşıya kaldığı kaçakçılık vakalarının %10’unun Türk mevzuatına göre organize suç olarak değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu çalışmada üretimin ve dolaşımın küreselleşme dönemindeki gelişimiyle paralel biçimde gelişme gösteren organize suç …

Tek Pencere Sisteminin Türkiye Uygulaması

Türkiye’de uluslararası ticaret yapan ticaret erbabı, devlet kurumlarına dokümanlarını hazırlamak ve sunmak zorundadır. Gümrük idareleri tarafından ilgili kurumlarca düzenlenen belgeler kontrol edilir. Tek Pencere Sistemi ile birlikte gümrük idarelerince kontrol edilen belgeler elektronik ortamda düzenlenerek gönderilecek ve böylece kontroller elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Bu çalışmada, Türkiye’deki Tek Pencere Sistemi anlatılmaktadır. Abstract In Turkey, traders involved in international trade have to prepare …