AB’den şeker ithalatında gümrük vergisi olmayacak

Avrupa Birliği (AB) menşeli beyaz şeker ithalatında bu yıl gümrük vergisi uygulanmayacak. Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, AB menşeli beyaz şeker ithalatında gümrük vergisi bu yıl için sıfır olarak belirlendi. Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda …

Sanayiciye Gümrük Kolaylığı

Sanayicilerin kendi ihtiyaçları için getirdikleri ürünlere yönelik işlemler Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünde de yapılabilecek. Solvent ve bazı petrol ürünleri ihtisas gümrüğü uygulaması kapsamında sanayicilerin kendi ihtiyaçları için getirdikleri ürünlere yönelik işlemler Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünde de yapılabilecek. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Genel Tebli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Tebli̇ğ, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, solvent ve bazı …