Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Dış Paydaş Memnuniyet ve Şikayet Anketi

Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülmekte olan Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Teknik Destek Projesi kapsamında yapılan Dış Paydaş Memnuniyet ve Şikayet Anketi’ne aşağıdaki adresten ulaşılabilmektedir. https://uygulama.gtb.gov.tr/Anket/Anket/Index/Dis-Paydas-Memnuniyet-ve-Sikayet-Anketi

Transit Rejiminde Değişiklikler

01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 4 ve 5 sayılı Gümrük Genel Tebliğleri transit rejiminde çok önemli değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Temel olarak ulusal transit işlemlerinde ön beyan, teminat uygulamaları, yüksek kaçakçılık riski taşıyan eşya, yetkili idarelerin işlemleri,beyana aykırılık hallerine ilişkin kapsamlı değişiklikler göze çarpmaktadır. Bu değişiklikleri analiz edecek olursak; 1- Ön …

Yetim Giydirme Projesi

Gazi Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Topluluğu ile Atılım Üniversitesi Yaşayan Düşler Topluluğu, 248 çocuğa (230 yetim, 18 kanser hastası) bayram hediyesi vermek için bir proje başlattı. Projeye destek olmak isteyenler Gazi Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Topluluğu adına LCW’den 100 TL’lik hediye çeki alarak yardımda bulunabilirler. Aldığınız çekleri Derneğimize (Adres: Dünya Ticaret Merkezi Tahran Cad. No:30 801/F Kavaklıdere Çankaya/ANKARA) göndermeniz halinde ilgili Topluluğa tarafımızca ulaştırılacaktır. Projeye …

ICPEN 2017-2018 Türkiye Dönem Başkanlığı başladı

“Tüketicinin Korunması ve Uygulama Ağı (ICPEN)” 2017-2018 Dönem Başkanlığını ülkemiz adına Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü yürütecek. “Tüketicinin Korunması ve Uygulama Ağı (ICPEN)” Türkiye Dönem Başkanlığı, 30 Haziran’da biten Almanya Dönem Başkanlığı’nın ardından 1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle başladı. 2017-2018 Dönem Başkanlığını ülkemiz adına Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel …

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İLE TOBB ARASINDA TIR KARNESİ DÜZENLENMESİ VE KEFİL KURULUŞUN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN PROTOKOL İMZALANDI

Dünya çapındaki en kapsamlı gümrük karayolu transit sistemi olan ve 1975 tarihli TIR Sözleşmesi’ne dayanan TIR Sistemi, ülkemizde 31/3/1985 tarihli ve 18711 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 16/1/1985 tarihli ve 85/8993 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. 1975 tarihli TIR Sözleşmesi çerçevesinde ülkemiz kefil kuruluşu olmak ve TIR Karnelerini dağıtmak görev ve yetkisi, 3/5/1985 tarihli ve 85/9449 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı …

GTB-İRİS’E BÜYÜK ÖDÜL

Örnek e-Devlet uygulamalarına dikkat çekilmesi, yenilikçi girişimlerin kamuoyuna tanıtılması, başarılı  girişimlerin desteklenip özendirilmesi ve bu yöndeki uygulamaların yaygınlaşması amacıyla TÜSİAD ve  Türkiye Bilişim Vakfı tarafından düzenlenen 14’üncü eTürkiye ödülleri, 10 Mayıs 2017 tarihinde TBMM’de  düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından ithalat aşamasında gerçekleştirilen ürün güvenliği denetimlerinin risk analizine dayalı olarak elektronik …

TIR Karnesi Kapsamı Taşımalarda Ön Beyan Verilmesi Zorunluluğu 25 Nisan 2017 tarihinde Başlıyor

TIR Karnesi kapsamı taşımalarda taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesine girişinden önce RO-RO ile gelenler dahil taşıyıcı tarafından ön beyan verilmesine ilişkin uygulama 25 Nisan 2017 tarihinde başlıyor. Bu uygulama ile TIR Sistemi kapsamında yapılan taşımalarda gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması, bunun yanında risk analizinin daha erken ve etkili yapılabilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Ön beyan, Bakanlığımızca hazırlanan Ön Beyan Programı (TIRCUS) veya Uluslararası …

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sistemi Bilgilendirme Semineri

İthalat ve ihracat yapan firmaların gümrük işlemlerini kendi tesislerinde yapabilmeleri imkanı tanıyan ve bu suretle dış ticareti kolaylaştırarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan “Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü” ve “Onaylanmış Kişi Statü Belgesi” hakkında, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Salonu’nda, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce, 29.03.2017 Çarşamba günü, 13:00-17:00 saatleri arasında bir eğitim semineri verilecek olup, bilgilendirmede sistemin yükümlülere sağlayacağı kolaylıklar, yenilikler ve yararlanma kosulları …

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Taslağı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca mevcut Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin yerine ikame edilmek üzere hazırlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği Taslağı, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilerden görüş alınmak üzere kamuoyunun bilgisine sunuldu. Söz konusu taslağa ilişkin görüş ve önerilerin, ilgili Bakanlığa süresi içerisinde ve yazılı olarak bildirilmesi halinde, bildirilen öneriler hakkında gerekli değerlendirme yapılacak. …