Yabancı TIR’ların payı %17 arttı, Bakanlık harekete geçti

Türkiye’nin ihracat taşımalarında yabancı plakalı araçların payı yılın ilk iki ayında yüzde 17 arttı. Bu dikkat çekici artış hükümeti de harekete geçirdi. Bakanlık, yabancı araçların usulsüz taşımalarını engellemek için denetimleri artırıyor. İhracat taşımalarında 2018’in ilk iki ayında yabancı plakalı araçların payı yüzde 17 arttı. Bu dikkat çekici artış hükümeti de harekete geçirdi. Bakanlık, yabancı plakalı taşıtların serbest bölgeler veya gümrük …

“Tek Tık”la Takip Et: GET-APP

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ihracatçı ve ithalatçılarına sağladığı kolaylıkların en sonuncusu Kasım ayı itibariyle uygulamaya geçirildi: Gümrük Eşya Takip Ve Analitik Performans Programı (GET-APP). GET-APP, eşya sahibine (ihracatçılar veya ithalatçılar), eşyasının gümrükte nerede bulunduğunu, işlemlerinin hangi aşamada olduğunu ve ortalama işlem süreleri hakkında anlık bilgi sunan ve bunu şemalar ile anlaşılır kılan bir program. İthalatçı/ihracatçı, GET-APP ta eşyasını sorguladığında, aşama …

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Dış Paydaş Memnuniyet ve Şikayet Anketi

Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülmekte olan Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Teknik Destek Projesi kapsamında yapılan Dış Paydaş Memnuniyet ve Şikayet Anketi’ne aşağıdaki adresten ulaşılabilmektedir. https://uygulama.gtb.gov.tr/Anket/Anket/Index/Dis-Paydas-Memnuniyet-ve-Sikayet-Anketi

Transit Rejiminde Değişiklikler

01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 4 ve 5 sayılı Gümrük Genel Tebliğleri transit rejiminde çok önemli değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Temel olarak ulusal transit işlemlerinde ön beyan, teminat uygulamaları, yüksek kaçakçılık riski taşıyan eşya, yetkili idarelerin işlemleri,beyana aykırılık hallerine ilişkin kapsamlı değişiklikler göze çarpmaktadır. Bu değişiklikleri analiz edecek olursak; 1- Ön …

Yetim Giydirme Projesi

Gazi Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Topluluğu ile Atılım Üniversitesi Yaşayan Düşler Topluluğu, 248 çocuğa (230 yetim, 18 kanser hastası) bayram hediyesi vermek için bir proje başlattı. Projeye destek olmak isteyenler Gazi Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Topluluğu adına LCW’den 100 TL’lik hediye çeki alarak yardımda bulunabilirler. Aldığınız çekleri Derneğimize (Adres: Dünya Ticaret Merkezi Tahran Cad. No:30 801/F Kavaklıdere Çankaya/ANKARA) göndermeniz halinde ilgili Topluluğa tarafımızca ulaştırılacaktır. Projeye …

ICPEN 2017-2018 Türkiye Dönem Başkanlığı başladı

“Tüketicinin Korunması ve Uygulama Ağı (ICPEN)” 2017-2018 Dönem Başkanlığını ülkemiz adına Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü yürütecek. “Tüketicinin Korunması ve Uygulama Ağı (ICPEN)” Türkiye Dönem Başkanlığı, 30 Haziran’da biten Almanya Dönem Başkanlığı’nın ardından 1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle başladı. 2017-2018 Dönem Başkanlığını ülkemiz adına Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel …

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İLE TOBB ARASINDA TIR KARNESİ DÜZENLENMESİ VE KEFİL KURULUŞUN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN PROTOKOL İMZALANDI

Dünya çapındaki en kapsamlı gümrük karayolu transit sistemi olan ve 1975 tarihli TIR Sözleşmesi’ne dayanan TIR Sistemi, ülkemizde 31/3/1985 tarihli ve 18711 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 16/1/1985 tarihli ve 85/8993 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. 1975 tarihli TIR Sözleşmesi çerçevesinde ülkemiz kefil kuruluşu olmak ve TIR Karnelerini dağıtmak görev ve yetkisi, 3/5/1985 tarihli ve 85/9449 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı …