İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/4)

05/04/2017 tarihli ve 30029 sayılı Resmi Gazete Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir. Gözetim uygulaması MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ekonomi …

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/6)

01/04/2017 tarihli ve 30025 sayılı Resmi Gazete Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/2016 tarihli ve 29759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/29) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8541.40.90.00.14 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “Fotovoltaik (solar) modül ve paneller” ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/7)

31/03/2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmi Gazete Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 17/4/2016 tarihli ve 29687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/12) ile Kore Cumhuriyeti menşeli 2917.35.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “Ftalik anhidrit” ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping …

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

31/03/2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmi Gazete MADDE 1 – 28/5/2005 tarihli ve 25828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/8)’in 1 inci maddesindeki tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, bu Tebliğin …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/9)

24/03/2017 tarihli ve 30017 sayılı Resmi Gazete Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ak-kim Kimya San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Almanya Federal Cumhuriyeti ve İsveç Krallığı menşeli “sodyum perkarbonatlar” ithalatına ilişkin olarak damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 …

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:2017/9781)

11.03.2017-30004 Resmi Gazete Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 17/1/2017 tarihli ve 5975 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 …